ข่าวประชาสัมพันธ์
26 พ.ย. 62 คณะวิทย์เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน "ทุกหลักสูตร" TCAS รอบแรก วันที่ 2 ธ.ค.62
17 ก.ย. 62 ลงทะเบียนรับข่าวสารการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
08 ก.ค. 62 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2562
08 ก.ค. 62 เชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมวิชาชีพระยะสั้นของหลักสูตรอาหารและโภชนาการ 2562
17 พ.ค. 62 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day) วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01 พ.ค. 62 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรปีการศึกษา 2561
21 เม.ย. 62 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วันที่ 24 เมษายน 2562
20 เม.ย. 62 ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งศาลและจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลปู่โล่
21 ก.พ. 62 หลักสูตรอาหารและโภชนาการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำปี 2562
03 ม.ค. 62 รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 (โควต้ารอบที่ 2)
03 ม.ค. 62 นักศึกษาที่ต้องการจะสอบ TOEIC สามารถมาสมัครสอบได้ในวันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 62 รายละเอียดดังนี้
02 ม.ค. 62 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
02 ม.ค. 62 เปิดให้เข้าชมแล้ว “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ชุดนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย”
27 ก.ย. 61 ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญะริทธิ์ ทิบำรุง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีม My Om...
22 มิ.ย. 61 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคม ...
แสดงข่าวทั้งหมด แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ รางวัลและผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.