ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ก.พ. 62 หลักสูตรอาหารและโภชนาการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำปี 2562
03 ม.ค. 62 รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 (โควต้ารอบที่ 2)
03 ม.ค. 62 นักศึกษาที่ต้องการจะสอบ TOEIC สามารถมาสมัครสอบได้ในวันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 62 รายละเอียดดังนี้
02 ม.ค. 62 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
02 ม.ค. 62 เปิดให้เข้าชมแล้ว “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ชุดนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย”
27 ก.ย. 61 ขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญะริทธิ์ ทิบำรุง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีม My Om...
22 มิ.ย. 61 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 วันที่ 16-18 สิงหาคม ...
แสดงข่าวทั้งหมด แสดงป้ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.